Γεώργιος Κ. Παπακωνσταντίνου / G. C. P.

Ο Γεώργιος Κ. Παπακωνσταντίνου, η οικογένεια του οποίου καταγόταν από τη Ζάτουνα Αρκαδίας, γεννήθηκε το 1898 στην Αθήνα.

Από το 1915 έως το 1919 σπούδασε στη σχολή Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνας. Συνέχισε τις σπουδές του εκτός Ελλάδας, στην Αγγλία (1919-1920) και στη Γερμανία (1921-1923, Βερολίνο, Technische Hochschule), όπου και εργάστηκε για τις ανάγκες της πρακτικής του.

Το 1926 άνοιξε στην Αθήνα δικό του γραφείο («Τεχνική Εταιρεία Παπακωνσταντίνου-Λαγάνας και Σια»), ως αντιπρόσωπος της Ελβετικής τεχνικής εταιρίας Brown Boveri &Co. Το 1935 παντρεύτηκε την Ελβετίδα Verena Zweifel  με την οποία έκαναν μια κόρη (Ντέπη Παπακωνσταντίνου – Διαμαντούρου).

Το 1936 πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την «Ηλεκτρομηχανή τύπου κλειστού ανοιγομένου» .

Ο Γ.Κ.Π. κατά τα τέλη της δεκαετίας 50 ανέλαβε, πάντα ως αντιπρόσωπος της Brown Boveri,  την κατασκευή της 1ης μονάδας ηλεκτρισμού στην Πτολεμαΐδα, μόλις δηλαδή η μονάδα αυτή περιήλθε στη ΔΕΗ και έφυγε από την διαχείριση της οικογένειας Γεωργίου Μ. Παπακωνσταντίνου, με την οποία ο Γ.Κ.Π. δεν είχε καμία σύνδεση ή συγγένεια, παρά την συνωνυμία. Τα εγκαίνια της μονάδας έγιναν το 1959. Η μονάδα έκλεισε για πάντα το 2009.

Ο Γ.Κ. Παπακωνσταντίνου πέθανε στην Αθήνα, το 1978.

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια που έκανε για τις εργασίες του όταν ήταν φοιτητής. Θεωρήσαμε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι όλα ζωγραφισμένα με πενάκι (μελάνι) και, για τα χρώματα, με ακουαρέλα. Τα σχέδια είναι καταχωρισμένα με βάση τη χρονολογία τους.

Στις άλλες ενότητες  παρουσιάζονται, χρονολογικά πάντα, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα σχετικά με τις δραστηριότητες του Γ.Κ.Π., καθώς και οι σημειώσεις από τις σπουδές του και τα βιβλία που έδινε τότε το Πολυτεχνείο. Όλα γραμμένα στο χέρι με εξαιρετική εμφάνιση.

Επιλεγμένα σχέδια του Γ.Κ.Π. κυκλοφόρησαν σε μορφή Ημερολογίου Τοίχου για το 2014 από τις Εκδόσεις Αρχείο. Δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια αντίτυπα διαθέσιμα. Πληροφορίες: εδώ.

_____________

Georges C. Papakonstantinou, whose family originated from Zatouna, in Arcadia of the Peloponnese, was born in Athens in 1898.

From 1915 to 1919 he studied in the School of Mechanical Engineering of the National Technical University of Athens. He continued his studies abroad, in the United Kingdom (1919-1920) and Germany (1921-1923, in Berlin’s Technische Hochschule) where he also worked as an intern.

In 1926 he established his own business (“Papakonstantinou-Laganas and Co Technological Company”) in Athens, acting as the representative of the Swiss technical company Brown Boveri & Co. In 1935 he married Verena Zweifel from Switzerland and they had one daughter (Depi Papakonstantinou – Diamantourou).

In 1936 he was awarded the patent for the “Electric machine with vents that open and close”.

At the end of the 50s G.K.P. undertook, always as the representative of Brown Boveri, to build the 1st electricity plant in Ptolemais, immediately after this unit was acquired by DEI, the Greek public power corporation. Its previous owner, Georgios M. Papakonstantinou (with whom G.K.P. had no relation whatsoever although they had the same name) had just left its management. The unit was inaugurated in 1959 and shut down permanently in 2009.

G.Κ. Papakonstantinou passed away in Athens in 1978.

This site presents his drawings for his university essays. We believe they are quite interesting. They are all drawn with an ink pen and for colouring he used water colours. The drawings are classified in chronological order.

In the other parts of the site you can find photos and personal items relevant to G.K.P’s activities, along with notes from his studies and the books the university gave him at the time. Everything is handwritten with exceptional style.